Metal, och dess nära besläktade genre hårdrock, är en väldigt utspridd genre världen över där olika genrer är mest populära på vissa geografiska platser. Exempelvis power metal i Tyskland och melodisk dödsmetall som delvis har sin härkomst i Göteborg. Metalband finns därmed också utspridda världen över där de flesta framgångsrika banden kommer från USA och Europa.

När det talas om metal band så finns det åtskilliga typer av metalband att ta i beaktning. Metal är den genre som har flest undergenrer och därmed finns det band som specialiserar sig på väldigt olika fronter. Det finns bland annat heavy metal (som är grundpelaren i metal som genre), metalcore, black metal, symfonisk metal med flera. Varje undergenre har i sin tur ofta flera undergenrer; från heavy metal kommer dödsmetall som sedan vidareutvecklas till bland annat melodisk dödsmetall och teknisk dödsmetall. Band inom en viss genre brukar även implementera delar från andra genrer för att skapa musik som blir mer unik. Det är inte ovanligt att dödsmetall innehåller symfoniska inslag eller att power metalband inkorporerar thrash-element i vissa låtar.

Metalband har väldigt stark anknytning hos de Nordiska länderna, då främst Sverige och Finland, och Storbritannien. Bland annat kommer banden Iron Maiden och Black Sabbath från Storbritannien; några av världen mest kända metalband. Både Finland och Sverige har några av världen högsta metalband per capita.

Förutom de vanliga genrerna som heavy metal, thrash metal och doom metal så finns det nästan ingen gräns för vilka genrer metal har, och kan, blandas med. Jazz metal innehåller typiska komponenter från jazz som saxofonsolon och komplexa kompositioner. Mathcore fokuserar nästan enbart på extremt komplicerade taktarter och rytmer. Electro-metal, eller elektronisk metal, är precis som det låter en blandning mellan elektronisk musik och metal. Kommer du på en blandning mellan metal och någon annan genre så kan du nästan vara säker på att det finns representerat från något band.

Evolutionen av metal, och musik generellt

En fundamental skillnad mellan dåtidens musik och nu är sättet det finns tillgängligt på. Förr, främst då internet inte fanns eller var tillräckligt utbrett, så köpte man vinylskivor, kassetter eller andra typer av format för att lyssna på sitt favoritband eller upptäcka något nytt. Man kanske besökte en festival eller något enskilt band som hade en spelning på en pub eller vid något annat event. Man fick söka sig till musiken och ofta lyssna på det som fanns tillgängligt.

Nu däremot finns nästan all världens musik tillgänglig för dig som har tillgång till Spotify, iTunes eller någon annan streamingtjänst. Att nå ut med musiken är mycket lättare nu än vad det var förr. Detta kan dock också vara en nackdel för nya band som vill etablera sig då mediebruset är så extremt högt. Att tränga igenom och nå fram till sin lyssnare och att lyckas få dem intresserade är inte en lätt uppgift. Även om det inte var en lätt uppgift förr heller så fanns inte samma typ av konkurrens som det gör nu för tiden. Även att lyckas försörja sig på sin musik har blivit svårare och liveshower är ännu viktigare.