Att bli ett känt metalband – Då vs. Nu

Det är en enorm skillnad att slå igenom som band nu mot för hur det var förr i tiden. De främsta skillnaderna är att det förr var svårare att nå ut med sin musik men lättare att slå igenom och bli kända. Nu är det mycket lättare att nå ut med sin musik men det är däremot svårare att slå igenom stort eftersom det finns så mycket konkurrens (i och med internet och den spridning som är möjlig). Nedan kommer några fler aspekter presenteras och vad man kan tänkas vidta för åtgärder för att slå igenom och bli ett känt metalband i dagens samhälle.

Hur blev metalband kända förr?

En av de största bidragande faktorerna till att vissa band blev kända under 70- och 80-talet exempelvis var att de var pionjärer inom sina fält och sin genre. Tittar vi på ett exempel som Black Sabbath så var de ett av banden som för första gången skapade och introducerade heavy metal till lyssnarna. De drog från inspiration inom blues och liknande för att utveckla en ny form av musik som sedan etablerade sig och blev grunden till dagens metalmusik. Det är därför självklart att Black Sabbath stod ut från mängden och nådde berömmelse. Detsamma kan sägas om bland annat Metallica, Iron Maiden och Venom som var för sig stod för utvecklingen av thrash metal, New Wave of British Heavy Metal och Dödsmetall respektive.

Förutom att vara unik och banbrytande inom metal så gällde det att banden producerade musik som fångade lyssnarens uppmärksamhet. Detta behövde inte nödvändigtvis vara medryckande (eller catchy) låtar, men något som greppade tag i lyssnaren och som väckte ett intresse. För att de skulle kunna få detta intresse så gällde det även att banden nådde ut med sin musik och det var inte alltid det lättaste då det gällde att först fånga uppmärksamheten hos musikbolag via demoinspelningar eller liveshower. När metalbanden väl var signerade hos ett bolag kunde deras musik sedan nå ut till allmänheten och en efterfrågan skapas.

Att slå igenom idag

Det mesta av vad som gällde för att bli ett känt metalband förr i tiden stämmer överens med hur det ser ut idag. Det främsta som skiljer är att det är mycket lättare att nå sin publik tack vare internet men därmed har även konkurrensen ökat markant.

Några generella tips för att nå ut och bli ett känt metalband idag är att lyckas sticka ut på ett eller annat sätt. Nu mer än någonsin gäller det att fånga uppmärksamheten hos lyssnarna. Den främsta fördelen är att man kan med relativt enkla medel spela in sin musik och forma en demo som man kan sprida så gott man kan via sociala medier eller genom att besöka event och evenemang där ett intresse kan finnas och därmed skapa kontakter inom branschen. Just kontakter är en aspekt som inte bör överses då det kan leda till flera fördelar längs vägen mot berömmelse. Ett sista tips är att skapa en image som dels passar sin genre men också som sticker ut från mängden och skapar ett kvarvarande intryck. Blir man ihågkommen av en person så har man nått en bit på vägen.